Specialist in
lichtgewicht- & glaspanelen

Aantal zonuren in Nederland

Gemiddeld heeft Nederland 4,2 zonuren per dag. Dit is over een jaar gemeten en er zit een groot verschil tussen het aantal zonuren in de wintermaanden en het aantal zonuren in de zomermaanden (zie onderstaande tabel).

Maand Gemiddeld aantal zonuren
Januari 1.4
Februari 2.6
Maart 3.4
April 5.4
Mei 6.8
Juni 6.8
Juli 6.5
Augustus 6.2
September 4.5
Oktober 3.3
November 1.8
December 1.2

Omdat het grootste deel van onze klanten alleen in de zomermaanden gebruik maakt van zonne-energie voor de boot hebben we bij de berekening van het rendement van de zonnepanelen een gemiddelde genomen van de maanden april tot oktober. Bij de berekening gaan we er tevens vanuit dat de zonnepanelen horizontaal gemonteerd zijn en daar dus ook een deel van de energie mee verliezen. Zie onderstaande informatie over de instralingshoek van zonnepanelen.

 

Ligging van Nederland en de invloed daarvan

Om te kijken wat een zonnepaneel opwekt moet je rekening houden met een aantal zaken waaronder het aantal zonuren. Door de geografische ligging zijn het aantal zonuren in Nederland anders dan op andere plaatsen in de wereld. Een land dichter bij de evenaar heeft doorgaans meer - en constantere - zonuren.

Door diezelfde geografische ligging worden zonnepanelen die op huizen worden geplaatst vaak onder een hoek geplaatst van 38 graden (gericht naar het zuiden).

In landen die op de evenaar liggen staat de zon op het midden van de dag recht boven aan de hemel (90 graden). In Nederland zitten we op 52 graden Noorderbreedte - en staat de zon 52 graden lager. De hoek van de zon is dus 38 graden (gemeten vanaf de horizon: 90 graden - 52 graden). Omdat de as van de aarde niet recht is, komt er in de zomer nog 23,5 graad bij: 38 + 23,5 graad = 61,5 graad en in de winter gaat datzelfde aantal graden eraf: 38 – 23,5 = 14,5 graad.