Specialist in
lichtgewicht- & glaspanelen

BluePower AGM en Gel Accu's 12V/24V

door Victron Energy

1. VRLA technologie

VRLA staat voor Valve Regulated Lead Acid. Dit houdt in dat de accu's gesloten zijn. Alleen als gevolg van verkeerd laden en/of kapotte cellen zal er gas via een veiligheidsventiel ontsnappen.
VRLA accu's zijn onderhoudsvrij gedurende hun gehele levensduur.

2. Gesloten (VRLA) AGM accu's

AGM staat voor Absorbent Glass Mat. In deze accu's is de elektrolyt door middel van capillaire werking geabsorbeerd in een glasvezel mat die geklemd is tussen de platen. Zoals uitgelegd wordt in ons boek 'Altijd Stroom', zijn AGM accu's in vergelijking met Gel accu’s meer geschikt voor het leveren van hoge stroom gedurende korte tijd.

3. Gesloten (VRLA) Gel accu's

Hier is de elektrolyt als gel geïmmobiliseerd. In vergelijking met AGM accu’s hebben Gel accu's over het algemeen een langere levensduur, zowel bij 'float' als bij 'cycling' gebruik.

4. Lage zelfontlading

Door het gebruik van loodcalcium roosters en zeer zuivere materialen kunnen Victron VRLA accu's lange periodes zonder laden moeiteloos aan. De zelfontlading is minder dan 2% per maand bij een temperatuur van 20°C. Deze ontlaadsnelheid verdubbeld bij iedere temperatuur verhoging van 10°C. Victron VRLA accu’s kunnen zodoende tot een jaar lang bewaard worden zonder dat zij opnieuw geladen hoeven te worden; mits dit bij een relatief lage temperatuur gebeurt.

5. Uitzonderlijk ontlaadherstel

Victron VRLA accu’s herstellen zich zeer goed, zelfs na diepe en langdurige ontladingen. Niettemin heeft herhaaldelijk diep en langdurig ontladen een negatieve invloed op de levensduur van alle loodzwavelzuuraccu’s. Victron accu’s vormen hierop geen uitzondering.

6. Accu ontlaadkarakteristieken

De nominale capaciteit van Victron 'Deep Cycle' accu's verwijst naar een ontlading van 20 uur (een ontlaadstroom van 0,05C). De nominale capaciteit van Victron Tubular Plate Long Life accu’s verwijst naar een ontlading van 10 uur. De effectieve capaciteit neemt af naarmate de ontlaadstroom hoger wordt (zie tabel 1).

Ontlaadtijd (constante stroom) Eindspanning (V) AGM Deep Cycle (%) Gel Deep Cycle (%) Gel Long Life (%)
20 uur 10,8 100 100 112
10 uur 10,8 92 87 100
5 uur 10,8 85 80 94
3 uur 10,8 78 73 79
1 uur 9,6 65 61 63
30 minuten 9,6 55 51 45
15 minuten 9,6 42 38 29
10 minuten 9,6 38 34 21
5 minuten 9,6 27 24  
5 seconden   8C 7C  

Tabel 1: Effectieve capaciteit als een functie van deontlaadtijd (de laatste regel geeft niet decapaciteit maar de maximaal toelaatbare ontlaadstroom weer).

7. Het effect van temperatuur op de levensduur

Een hoge temperatuur heeft een zeer negatief effect op de levensduur. De levensduur van Victron accu’s als een functie van temperatuur is weergegeven in tabel 2.

Gemiddelde temperatuur AGM Deep Cycle (jaren) Gel Deep Cycle (jaren) Gel Long Life (jaren)
20°C /68°F 7 - 10 12 20
30°C / 86°F 4 6 10
40°C / 104°F 2 3 5

Tabel 2:Levensduur overzicht van Victron accu's in 'float'

8. Het effect van temperatuur op de capaciteit

Zoals wordt weergegeven in grafiek 1, vermindert de capaciteit aanzienlijk bij lage temperaturen.

Grafiek 1: Het effect van temperatuur op de capaciteit

9. Levenscyclus van Victron accu's

Accu's verouderen door ontladen en herladen. Het aantal cycli hangt af van de ontladingsdiepte. Dit wordt weergegeven in grafiek 2.

Grafiek 2: Levensduur bij cyclisch gebruik

10. Acculaden in het geval van cyclus gebruik: de 3-traps laadkarakteristiek

De meest voorkomende laadcurve die gebruikt wordt om VRLA accu’s te laden in het geval van cyclisch gebruik is de 3-traps laadkarakteristiek. Hierbij wordt een constante stroom fase (de 'bulk' fase) gevolgd door twee constante spanning fases ('absorbtion' en 'float'); zie grafiek 3.

Grafiek 3: De 3-traps laadcurve

Tijdens de 'absorbtion' fase wordt de laadspanning op een relatief hoog niveau gehouden zodat de accu volledig geladen kan worden binnen een redelijk tijdsbestek. De derde en laatste fase is de 'float' fase: de spanning wordt verlaagd tot 'standby' niveau. Dit is voldoende om te compenseren voor de zelfontlading.

Nadelen van detraditionele 3-traps laadkarakteristiek:

 • Tijdens de bulk fase wordt de stroom op een constant en dikwijls hoog niveau gehouden, zelfs nadat de gasspanning (14,34V voor een 12V accu) is overschreden. Dit kan leiden tot een te hoge gasdruk in de accu. Een deel van het gas zal ontsnappen via de veiligheidsventielen. Dit verlaagt de levensduur van de accu
 • Daarna wordt de 'absorbtion' spanning toegepast. Dit gebeurt gedurende een vast tijdsbestek, onafhankelijk van hoe diep de laatste ontlading is geweest. Een volledige 'absorbtion' periode, na een ondiepe ontlading, zal de accu overbelasten. Ook dit verlaagt de levensduur van de accu (bijvoorbeeld door versnelde corrosie van de positieve platen)
 • Uit onderzoek is gebleken dat de levensduur van een accu verhoogd kan worden door de 'float' spanning te verlagen op momenten dat de accu niet gebruikt wordt

11. Acculaden: een langere levensduur met Victron 4- traps adaptief laden

Victron heeft de adaptieve laadkarakteristiek ontwikkeld. De 4-traps adaptieve laadcurve is het resultaat van jaren lang onderzoek.

De Victron adaptieve laadcurve is dé oplossing voor de drie voornaamste problemen van de 3-traps laadkarakteristiek:

 • Battery Safe mode
  Om excessieve gasvorming te verkomen, heeft Victron de 'Battery Safe Mode' ontwikkeld. De 'BatterySafe Mode' zal de mate van spanningsvermeerdering begrenzen zodra de gasspanning bereikt is. Uitonderzoek is gebleken dat dit interne gasvorming zal verlagen tot een veilig niveau
 • Variabele 'absorbtion' tijd
  Gebaseerd op de duur van de 'bulk' fase, berekent de lader hoe lang hij de accu in 'absorbtion' houdt. Als de 'bulk' tijd kort is, betekent dit dat de accu al bijna volledig geladen was. Zodoende zal de 'absorbtion' tijd kort zijn. Een langere 'bulk' tijd zal ook resulteren in een langere 'absorbtion' tijd
 • Storage mode
  Na voltooiing van de 'absorbtion' periode is de accu volledig geladen en wordt de spanning verlaagd naar 'float' of 'standby' niveau. Als er gedurende de hierop volgende 24 uur geen ontlading plaatsvindt, wordt despanning nog verder verlaagd en gaat de accu in 'storage' modus. De lagere 'storage' spanning vermindertcorrosie van de positieve platen.
  Eén keer per week wordt de laadspanning gedurende een korte periode verhoogd naar het 'absorbtion' niveau om te compenseren voor de zelfontlading (Battery Refresh mode)

12. Acculaden in het geval van 'standby' gebruik: constante spanning 'float' laden

Als een accu niet regelmatig diep ontladen wordt, kan een 2-traps laadcurve gebruikt worden. Tijdens de eerste fase wordt de accu geladen met een begrensde stroom (de 'bulk' fase). Zodra een vooraf ingestelde spanning wordt bereikt, wordt de accu op die spanning gehouden (de 'float' fase). Deze laadmethode wordt gebruikt voor startaccu's in voertuigen, en in ononderbroken stroomvoorzieningen.

13. Optimale laadspanning van Victron VRLA accu’s

De aangeraden laadspanning instellingen voor een 12V accu zijn weergegeven in Tabel 3

Grafiek 4: 4-traps adaptieve laadcurve

14. Het effect van temperatuur op de laadspanning

Als de temperatuur hoger wordt moet de laadspanning verlaagd worden.
Temperatuur compensatie is vereist wanneer verwacht wordt dat de temperatuur van de accu gedurende langere tijd lager is dan 10°C/50°F of hoger dan 30°C/85°F.
De aangeraden temperatuur compensatie voor Victron VRLA accu’s is -4 mV/Cel (- 24 mV/°C voor een 12V accu).
Het middelpunt voor temperatuur compensatie is 25°C/70°F.

15. Laadstroom

De laadstroom moet bij voorkeur niet hoger zijn dan 0,2C (20A voor een 100 Ah accu). De temperatuur van een accu zal met meer dan 10°C toenemen als de laadstroom 0,2C overschrijdt en dan is temperatuur compensatie noodzakelijk.

Bekijk AGM Accu's in onze shop

Bekijk Gel Accu's in onze shop